Kościół św. Jana Nepomucena

W Piskorzowie znajduje się zabytkowy kościół św. Jana Nepomucena, należący do piskorzowskiej parafii, zbudowany w XVI w., przebudowywany w 1730 i 1921. Wielkość parafii 1 360 osób. W XVI w. ewangelicy wznieśli kościół piskorzowski. Mimo iż luteranie w Piskorzowie stanowili większość, a tzw. „redukcja” miała obejmować jedynie świątynie wzniesione przez katolików, w 1654 r. kościół został „zredukowany”. Po 75 latach został przez katolików przebudowany, a w 1921 r. rozbudowany. Do 1967 r. był kościołem filialnym parafii św. Jakuba w Pieszycach.

Obecnie kościół jest bezstylową budowlą założoną na prostokącie z nieco węższym i niższym prezbiterium, do którego od północy dostawiono zakrystię. Nawę i prezbiterium nakryto ceramicznymi dachami dwuspadowymi, zakrystię przykrywa północna połać dachu prezbiterium. Ściana szczytowa zdobiona ceglanym gzymsem z fryzem arkadkowym i zwieńczona współczesną, murowaną sygnaturką trójarkadową. Wnętrze oświetlają półkoliście zamknięte okna w ceglanych opaskach. Wewnątrz wyposażenie z XVIII-XX w

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piskorz%C3%B3w_(powiat_dzier%C5%BConiowski)

Krzyż pokutny